Офіційні документи

ДЕСНЯНСЬКА  РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 321 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

Н А К А З

 

12 жовтня 2017 року                                                                                           № 157

 

Про  прозорість та відкритість

дільності школи

 

На виконання ст. 26, 30, 78, 79 Закону України “про освіту” (далі -Закон), наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.10.2017 № 930 “Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти”, наказу Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.10.2017 № 414 “Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти Деснянського району міста Києва”, з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності школи

 

НАКАЗУЮ:

 

1.                Категорично заборонити збір готівкових коштів учасниками освітнього процесу та працівниками школи на території навчального закладу.

2.                Заборонити розповсюдження працівниками на території навчального закладу фінансових документів благодійних фондів серед батьків здобувачів освіти.

3.                Платні освітні та інші послуги надавати відповідно до вимог п. 3 статті 78 Закону України “Про освіту”.

4.                 Головному бухгалтеру Помпі О.М. вчасно надавати відповідальній за сайт Гой К.П.:

4.1.  Документи  передбачені ч. 2,3 ст. 30 Закону України не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено Законом ;

4.2.  Фінансові звіти про надходження та використання всіх отриманих коштів у звітному році;

4.3. Інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих, як благодійна допомога із зазначенням їх вартості, а також про кошти отримані з інших джерел не заборонених законодавством;

4.4. Інформацію про стан виконання бюджету у розрізі статтей доходів і видатків не пізніше 01 березня року, що настає за звітним роком.

5.                   Даний наказ довести до відома всіх працівників школи під особистий підпис.

6.                   Персональна відповідальність за вчинення протиправних дій щодо збору коштів у школі покладається на учасників навчально-виховного процесу.

7.                   Персональна відповідальність за приховування інформації про надходження та використання всіх отриманих коштів та достовірність надання інформації покладається на головного бухгалтера Помпу О.М.

8.                   Персональна відповідальність за своєчасність інформації розміщеної на веб-сайті покладається на відповідальну за сайт Гой К.П.

9.                  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                                      В. Загладько

 

З наказом ознайомлені: